Cubiertas y Fachadas Bausal

Realització del «Welcome Brand» per presentar l’empresa. Per la realització d’aquest tipus d’aplicatiu es va realitzar una sessió fotogràfica per conseguir material de recurs gràfic i pel seu portofli de projectes. Posteriorement és va fer l’adaptació a format web.